Disclaimer

beleefwoerden home

Disclaimer
Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Privacy
Van bezoekers aan de website van Beleef Woerden worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Beleef Woerden Team zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?
Heeft u vragen over de informatie op de website of het waarborgen van de privacy, of wilt u toestemming om content op andere plaatsen te gebruiken, neem dan contact op met het redactieteam van Beleef Woerden: redactie@beleefwoerden.com