Picknicktafel

Oeverwallen waren begroeid met gemengde loofbossen, die ooibossen worden genoemd. Op de hoogste en dus droogste delen waren vooral eiken, iepen en Spaanse aken te vinden terwijl op de lagere en vochtiger delen elzen de overhand hadden. Aan de rivierzijde stonden wilgen.
Verder van de rivier af nam de invloed van het voedselrijk rivierwater af en die van voedselarmer grond- en regenwater toe. Dat was gelijk te zien aan de plantengroei. Hier groeiden nog slechts dophei, veenbessen en zonnedauw
Op enkele kilometers van de Oude Rijn af was het veen zo voedselarm dat er vrijwel alleen veenmos groeide. Veenmos heeft het vermogen water vast te houden en zo ontstonden immense veenkoepels die wel vijf meter hoog kunnen zijn geweest.

Meer weten? Ga naar flora in de romeinse tijd

Contact

Adres:
Breeveld 15
3445 BB Woerden
Plan je route

Locatie