Ondernemen in Woerden

Ondernemerschap is kenmerkend voor Woerden. Dankzij de gunstige ligging biedt Woerden een aantrekkelijke plek voor vestiging en bedrijfsgroei. De sociale cohesie is een groot goed. De verbinding tussen bewoners en ondernemers leidt tot prachtige initiatieven.
ondernemen woerden

Ondernemersverenigingen

Het ondernemersklimaat in Woerden wordt versterkt door gilden, collectieven en ondernemersverenigingen. Gezamenlijk wordt er gesproken, nagedacht en voorstellen gedaan om het ondernemerschap te stimuleren.

Bedrijventerreinen Woerden

Er zijn meerdere bedrijventerreinen in Woerden. Voor meer info kijk op www.woerden.nl/bedrijventerreinen