Vijverbos

Rond 1680 ontstonden steenbakkerijen in Woerden door de grote aanbod aan klei. Bij de brede oeverwallen van de Oude Rijn lag genoeg zand en klei voor de steenbakkerijen waardoor er zand- en kleiwinning ontstond. Na de afgravingen was het gebied een wildernis geworden van onregelmatigheden met grote tichelgaten. Het was gebruikelijk dat deze gaten werden overwoekert met bomen.  Later zou het ontstaande bos moeten wijken voor cultuurgrond, maar het bos werd niet gekapt. Het gebied lag buiten de dijken en was niet bruikbaar vanwege de hoge waterstand die regelmatig ontstond. Hierdoor ontstond in 1759 het Harmelense Vijverbos.

In 19de eeuw werd het gebied gebruikt als jacht…

Rond 1680 ontstonden steenbakkerijen in Woerden door de grote aanbod aan klei. Bij de brede oeverwallen van de Oude Rijn lag genoeg zand en klei voor de steenbakkerijen waardoor er zand- en kleiwinning ontstond. Na de afgravingen was het gebied een wildernis geworden van onregelmatigheden met grote tichelgaten. Het was gebruikelijk dat deze gaten werden overwoekert met bomen.  Later zou het ontstaande bos moeten wijken voor cultuurgrond, maar het bos werd niet gekapt. Het gebied lag buiten de dijken en was niet bruikbaar vanwege de hoge waterstand die regelmatig ontstond. Hierdoor ontstond in 1759 het Harmelense Vijverbos.

In 19de eeuw werd het gebied gebruikt als jachtplaats van Huize Harmelen. Toen heeft het bos ook meer vorm gekregen. Het werd een park in de Engelse landschapsstijl met slingerende paadjes, waterpartijen met bochtige oevers en eilandjes. Een oplettende wandelaar zou het contrast tussen de ronde vormen van de vijver en de rechtlijnige contouren van de sloten en singels opmerken. Het contrast is ook te zien in de grote afwisseling van open en dichte, natte en droge stukken. Hierdoor ontstaan vele planten- en diersoorten. Vogels profiteren van de opgaande begroeiing. Deze moerassige begroeiing is in trek bij onder andere de kleine en grote Karekiet. Het bos biedt voor wandelaars een ontsnapping aan het drukke leven. In het bos is een wandelroute van ongeveer 1,5 kilometer, die tevens geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Contact

Breudijk 48
3481 LH Harmelen
Plan je route

Locatie