Woonstalboerderij ca. 25 na Chr.

Uit de opgegraven grondsporen mag worden afgeleid dat het hier een kleine landelijke nederzetting betreft uit de periode rond of even na de jaartelling. Dergelijke vindplaatsen zijn in het midden-Nederlandse rivierengebied betrekkelijk uniek en vrij zeldzaam. Afgezet op de tijdsbalk bevinden ze zich in de decennia die direct voorafgaan aan de komst van de Romeinen.

Hoewel het beeld van deze periode zich steeds verder completeert, mag toch nog - zij het met enige terughoudendheid - worden gesproken van een klein historische vacuĆ¼m.
Juist vindplaatsen uit deze periode zijn daarom van grote betekenis, temeer omdat ze de 'setting' vormen van wie en wat de Romeinen aantroffen bij hun komst in ht rivierengebied rond het midden van de 1e eeuw n.Chr.

c2001 W.K. Vos
ADC Rapport 91
Woerden Harmelerwaard

Contact

3481 GW Harmelen
Plan je route

Locatie