Woonstalboerderij ca. 25 na Chr.

In 2001 is bij deze plaats een archeologisch bodemonderzoek een aantal delen van aardewerk en een aantal greppels gevonden. Uit de opgegraven grondsporen mag worden afgeleid dat er een kleine landelijke nederzetting heeft gestaan uit de periode rond of even na de jaartelling. Deze vindplaatsen zijn in dit gebied vrij uniek en zeldzaam. 

Hoewel het beeld van deze periode zich steeds verder helder wordt door de vele opgravingen en vondsten,  mag er toch stiekem worden gesproken van een klein historische vacuüm.
Juist vindplaatsen uit deze periode zijn daarom van grote betekenis, omdat het een beeld vorm van wie en wat de Romeinen vondsten aantroffen bij hun komst in het rivierengebied, rond het midden van de 1e eeuw n.Chr.

Contact

3481 GW Harmelen
Plan je route

Locatie