Landgoed Bredius

Landgoed Bredius, een park voor jong en oud. Maak een wandeling door het groen, breng met de kids een bezoekje aan de speelweide of pluk je eigen bloemen en bessen in de pluktuin. Er is hier voldoende te beleven.

De oorsprong van Landgoed Bredius ligt in 1824. In dat jaar kocht Jacobus Bredius, notaris en burgemeester van Woerden, enkele percelen grond van steenfabrikanten net buiten de stadswallen. In het stroomgebied van de Oude Rijn werd in die tijd volop klei gewonnen voor de dakpannenindustrie.

In 2011 had het landgoed veel van zijn oude luister verlore…

Landgoed Bredius, een park voor jong en oud. Maak een wandeling door het groen, breng met de kids een bezoekje aan de speelweide of pluk je eigen bloemen en bessen in de pluktuin. Er is hier voldoende te beleven.

De oorsprong van Landgoed Bredius ligt in 1824. In dat jaar kocht Jacobus Bredius, notaris en burgemeester van Woerden, enkele percelen grond van steenfabrikanten net buiten de stadswallen. In het stroomgebied van de Oude Rijn werd in die tijd volop klei gewonnen voor de dakpannenindustrie.

In 2011 had het landgoed veel van zijn oude luister verloren. Om een plezierige plek te zijn voor burgers en bezoekers, en om de waardevolle landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke elementen te behouden, was herstel en beter onderhoud nodig. Stichting Landgoed Bredius is voortgekomen uit een burgerinitiatiefgroep, bestaande uit 14 nauw bij het landgoed betrokken organisaties en burgers. In 2012 heeft deze initiatiefgroep, ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en Arcadis, een ruimtelijke visie opgesteld: "Paradijs in de Stad", een visie voor herstel en duurzaam beheer van het landgoed.

Landgoed Bredius heet eigenlijk Landgoed Batestein, naar de hofstede. De gemeente heeft het sinds 1970 Park Bredius genoemd. Met de naam Landgoed Bredius wordt het bijzondere en waardevolle karakter van het gebied in de naam teruggebracht.

Locatie