Feest! 42 studenten in 7 jaar tijd

Woerden Marketing biedt 42 studenten binnen 7 jaar stageplek

MBO-ers, MHBO-ers en HBO-ers. Ze zijn allemaal voorbij gekomen in de afgelopen jaren om verschillende vakgebieden binnen de organisatie te leren kennen of een onderzoek te verzorgen waar de studenten op afstudeerden.

Niet voor niets zijn we als praktijkopleider heel erg blij met het feit dat Woerden Marketing al jaren een erkend leerbedrijf is en dat elke student de kans heeft gekregen om te leren. Daarnaast leren wij ook veel van de studenten. De frisse wind die zij met zich meenemen helpt ons om bij te sturen en verder te kijken vanuit hun jonge oogpunt. Daarmee doen we beiden ons voordeel op.

Toerisme, marketing, communicatie, hospitality en sales zijn de verschillende richtingen waarin we stageplekken kunnen bieden. Woerden Marketing biedt stageplekken voor diverse brancherichtingen. Dat zorgt ervoor dat er soms drie stagiaires per periode tegelijk in de organisatie aan de slag kunnen. Dit is voortgekomen doordat we als organisatie gegroeid zijn door onder andere de regionale samenwerkingen, de VVV-winkel en de recreatieve activiteiten in het Kaaspakhuis.

Alle studenten die tot nu toe bij Woerden Marketing stage hebben gelopen, zijn geslaagd, overgegaan of afgestudeerd en daar zijn wij enorm trots op. De (oud-)stagiaires komen regelmatig terug, helpen af en toe nog eens mee of werken door in vakanties. Met een deel van de studenten is er nog steeds contact, ook hebben wij een aantal stagiaires een vaste baan aan kunnen bieden.

Om even stil te staan bij al deze jonge, creatieve en fijne studenten waar we als organisatie heel fijn mee hebben samengewerkt en die er ook voor gezorgd hebben dat wij konden groeien, is de gedachte ontstaan om een stage reünie te organiseren. Tenslotte zijn er ook studenten die inmiddels al zwanger zijn, elders in het land of in het buitenland wonen en die we graag weer eens wilden zien.

Donderdag 7 februari staat de reünie gepland en worden deze stagekanjers even in het zonnetje gezet door Woerden Marketing.