Woerden heeft eigen rondvaartboot: ‘Story Boat’

Maandag 20 mei 2019 vindt de eerste rondvaart van de ‘Story Boat’ plaats. Een samenwerking tussen Partyschip ‘Sweet Caroline’, Woerden Marketing, VVV Woerden, Gilde Woerden, Stadsmuseum en gemeente Woerden. Vanaf dan kunnen er rondvaarten geboekt worden en worden de prachtige historische verhalen weer verteld door de Gilde gidsen vanaf het water.

Historische verhalen
Sinds het vertrek van het Romeins Schip wordt het Romeinse verhaal niet meer verteld vanaf het water. De werkgroep ‘Historisch varen’ is geruime tijd bezig geweest om een alternatief schip te vinden. Een historische replica is nog niet gevonden, maar het historische verhaal kan wel verteld worden door deze nieuwe samenwerking.

Samen met Woerden Marketing is het idee van de ‘Story Boat’ ontstaan en zijn partijen betrokken om dit verder uit te werken tot arrangementen. Wanneer er aan boord historische verhalen verteld worden, zal de boot rondvaren als de ‘Story Boat’. De eigenaren van ‘Sweet Caroline’, Andrew en Carolien de Ruiter, zullen de boot besturen. De Gilde gidsen vertellen het Romeinse verhaal maar ook andere historische verhalen. Voorlopig wordt gestart met een rondvaart van circa 45 minuten. Het is de bedoeling dat later ook andere arrangementen worden aangeboden in combinatie met rondleidingen in het Stadsmuseum, door de stad en in het Kaaspakhuis.

Over de ‘Story Boat’
De boot is gebouwd in 1964 en beschikt over een dak van een klassieke trolleybus. Op de boot is er ruimte voor maximaal 35 personen. Ook is er een toilet en een kachel aanwezig. Met zonnig weer kunnen het dak en de ramen van de boot open. Daardoor kan deze boot 365 dagen per jaar varen.

Proefrondvaart ‘Story Boat’
Op maandag 20 mei 2019 om 14.00 uur, zal de ‘Story Boat’ haar eerste proefroute over de Woerdense Singel varen. Hierbij zullen de alle betrokken partijen aanwezig zijn. Burgemeester Victor Molkenboer en wethouder Arjan Noorthoek zullen de ‘Story Boat’ dopen.

Vanaf 21 mei is het mogelijk om 7 dagen per week een rondvaart te boeken voor groepen via VVV Woerden via info@vvvwoerden.nl en Partyschip ‘Sweet Caroline’ www.partyschipsweetcaroline.nl. De vaste ligplaats van het rondvaartschip zal de voormalige plek van het Romeins Schip betreffen aan de Oostdam kant. Het Partyschip is ook te boeken voor feesten en partijen via www.partyschipsweetcaroline.nl.